Συντομο Λεξικο του Bowling

BAL: Μπαλιά.
PIN: Pins ή κορίνες είναι τα ξύλινα αντικείμενα σε σχήμα μπουκαλιού, που πρέπει να ρίξουμε με την μπάλα.
PIN DECK: Ο χώρος που τοποθετούνται οι κορίνες.
FRAME (φρέϊμ): Το παιχνίδι χωρίζεται σε 10 ενότητες. Κάθε φορά που τοποθετούνται οι κορίνες από το πλαίσιο στο δάπεδο είναι και μια ενότητα, δηλαδή frame.
LANES (λέϊνς): Οι δυο συνεχόμενοι διάδρομοι που παίζεται το παιχνίδι.
STRIKE (στράϊκ): Όταν με μια μπαλιά πέσουν όλες οι κορίνες, τότε έχουμε strike.
SPARE (σπερ): Οι κορίνες που έμειναν όρθιες μετά την πρώτη μπαλιά, αν πέσουν με τη δεύτερη, τότε έχουμε spare.
DEAD BALL: Άκυρη μπαλιά, δηλαδή η μπαλιά που ξεφεύγει από τον κανονικό διάδρομο και κυλάει στο λούκι πριν φτάσει στις κορίνες.
DEAD WOOD: Οι πεσμένες κορίνες, που πρέπει να αποσυρθούν.
SWWEEP BAR (σουίπ μπαρ): Η σκούπα που αποσύρει τις πεσμένες κορίνες.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.